ගිලන් භික්ෂූන් හට පුණ්‍යභූමියක් වූ සීල සුව අරණ

රෝගීව අසරණව සිටි ගිලන් භික්ෂූන් රැසක් අද සතුටින් ප්‍රතිකාර ලබන “සීල සුව අරණ” පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් ගිලන් භික්‍ෂූන් වෙනුවෙන් ඉදිකරගෙන යනු ලබණ ගිලන් භික්‍ෂූ මධ්‍යස්ථානයයි

දැනටමත් පංචකර්ම ආයුර්වේද ප්‍රථිකාර ඒකකයක් සමග ආයුර්වේද ප්‍රථිකාර අංශයක්. ගිලන් භික්ෂූන් 45 නමකට නේවාසිකව ප්‍රථිකාර ලබාගත හැකි වෙන වෙනම සියළු පහසුකම් වලින් යුතු කාමර 45 ඇතුළත් තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල. වෛද්‍ය කාමර. පාමසිය. පිෂ්ෂු තෙරපි ප්‍රථිකාර කාමර. ස්වරා බෙඩ්. ආදී අංශ ඇතුළත් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රථිකාර ඒකකය.

සැදැහැවතුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් පූජා කරනලද නවීන ශල්‍යාගාරයක් බදු පැරාමැඩික් වර්ගයේ ගිලන්රථය ආදී අංග රැසක් සීල සුව අරණ සතුය.

දැනටමත් තිස්පස් නමක් පමන ප්‍රතිකාර ලබණ රෝගී වයෝවෳර්ධ භික්‍ෂූන් හට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සියල්ලම උන්වහන්සේට උපකාර කරණ සැදැහැවතුන්ගේ ආධාර තුලින් නොමිලේ ලබා දේ.

ගිලන් භික්‍ෂූන්ට වෙන වෙනම රෝගී තත්වය මත වෛද්‍ය වරුන්ගේ සහ පෝෂණ වේදීන්ගේ උපදෙස් මත පෝශණීය සෞඛ්‍ය දායී ආහාර දානයලෙස පිලියල කරයි.

රෝහල් පලපුරැද්ද ඇති සේවකයන් හතලිහකට ආසන්න පිරිසක් දැනට වැටුප් ගෙවමින් දිවා රාත්‍රී දෙකේම ගිලන් භික්‍ෂූ ප්‍රතිකාර සහ මෙම ආයතනයේ සේවය කරයි.

සුවේච්චාවෙන් පැමිණ ප්‍රතිකාර කරණ වෛද්‍ය වරැන්ට අමතරව ගෙවීම් කොට සේවය ලබා ගන්නා විශේෂඥ වෛද්‍ය වරැන්ද සීල සුව අරණට සේවය සපයයි.

ගිලන් භික්‍ෂූන්ගේ වෛද්‍ය පරීක්ශණ, ප්‍රතිකාර වියදම් , ශල්‍යකර්ම වියදම් පමණක් නොව රෝගී භික්‍ෂූන් අපවත් වුණ විට ආදහාන කටයුතු පවා ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් සිදුකරයි

කායික ප්‍රථිකාර පමනක් නොව කය ගිලන් වුවද සිත රැක ගැනීම පිණිස මේ පිංබිමේ දී ගිලන් භික්ෂූන් හට ධර්ම ශ්‍රවනය කිරීමට , භාවනා කිරීම ට. බුද්ධ වන්දනා ඖෂධ පූජාවන් ආදී පිංකම් දිනපතා ගිලන් භික්ෂූන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් සිදුකරයි.

අප සීල සුව අරණ ආරම්භ කොට වසර හයක්පමණ ගතවී ඇති අතර මේ වනවිට අප ආයතනයේ ප්‍රථිකාර ලබා භික්ෂූන් 100 නමක් පමන සුවය ලබා පිටත්ව ගොස් ඇත. සුවකල නොහැකි පිලිකා ආදී අසනීප මෙන්ම විවිධ අසාධ්‍ය රෝග නිසා 35 නමක් පමණ අපවත්වී ඇත.

පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ සංකල්පයක් මත ගෞතම බුදු සසුන තුළ උතුම් නිවන අරමුණ කොට පැවිදිව වයෝවෘද්ධව ඉතාරෝඝාතුරව අසරණ වන භික්ෂූන් හට පිහිට පිලිසරණ පිණිස ඉදිකල මේ උතුම් පිංබිම ඔබට ද පිං අස්වනු නෙලා ගැනීමට පුණ්‍ය දෝතැන්නක් ය..

Seela Suwa Arana Image Gallery

දානය සඳහා දින වෙන්කරවාගැනීම්

If the saints in some countries have technical difficulties to donate your money to those accounts.

Sampath Bank – Athurugiriya branch
Account – Seela Suwa Arana
Number – 0067 6000 0068
Bank of Ceylon (BOC) – Metropolitant branch
Account – Seela Suwa Arana
Number – 8007 4124

ඇතැම් රටවල සැදැහැවතුන් හට එම ගිණුම් වෙත ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට
තාක්ෂණික අපහසුතා ඇත්නම් පහත ගිණුමට ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න​.

Hatton National Bank- Athurugiriya branch
Account – Galigamuwe Gnanadeepa Thero
Number – 1540 2005 9835

Make your donations online

ශීල සුව අරණ

ගිලන් භික්ෂූන් හට පුණ්‍යභූමියක් වූ සීල සුව අරණ

රෝගීව අසරණව සිටි ගිලන් භික්ෂූන් රැසක් අද සතුටින් ප්‍රතිකාර ලබන “සීල සුව අරණ” පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් ගිලන් භික්‍ෂූන් වෙනුවෙන් ඉදිකරගෙන යනු ලබණ ගිලන් භික්‍ෂූ මධ්‍යස්ථානයයි

දැනටමත් පංචකර්ම ආයුර්වේද ප්‍රථිකාර ඒකකයක් සමග ආයුර්වේද ප්‍රථිකාර අංශයක්. ගිලන් භික්ෂූන් 45 නමකට නේවාසිකව ප්‍රථිකාර ලබාගත හැකි වෙන වෙනම සියළු පහසුකම් වලින් යුතු කාමර 45 ඇතුළත් තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල. වෛද්‍ය කාමර. පාමසිය. පිෂ්ෂු තෙරපි ප්‍රථිකාර කාමර. ස්වරා බෙඩ්. ආදී අංශ ඇතුළත් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රථිකාර ඒකකය.

සැදැහැවතුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් පූජා කරනලද නවීන ශල්‍යාගාරයක් බදු පැරාමැඩික් වර්ගයේ ගිලන්රථය ආදී අංග රැසක් සීල සුව අරණ සතුය.

දැනටමත් තිස්පස් නමක් පමන ප්‍රතිකාර ලබණ රෝගී වයෝවෳර්ධ භික්‍ෂූන් හට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සියල්ලම උන්වහන්සේට උපකාර කරණ සැදැහැවතුන්ගේ ආධාර තුලින් නොමිලේ ලබා දේ.

ගිලන් භික්‍ෂූන්ට වෙන වෙනම රෝගී තත්වය මත වෛද්‍ය වරුන්ගේ සහ පෝෂණ වේදීන්ගේ උපදෙස් මත පෝශණීය සෞඛ්‍ය දායී ආහාර දානයලෙස පිලියල කරයි.

රෝහල් පලපුරැද්ද ඇති සේවකයන් හතලිහකට ආසන්න පිරිසක් දැනට වැටුප් ගෙවමින් දිවා රාත්‍රී දෙකේම ගිලන් භික්‍ෂූ ප්‍රතිකාර සහ මෙම ආයතනයේ සේවය කරයි.

සුවේච්චාවෙන් පැමිණ ප්‍රතිකාර කරණ වෛද්‍ය වරැන්ට අමතරව ගෙවීම් කොට සේවය ලබා ගන්නා විශේෂඥ වෛද්‍ය වරැන්ද සීල සුව අරණට සේවය සපයයි.

ගිලන් භික්‍ෂූන්ගේ වෛද්‍ය පරීක්ශණ, ප්‍රතිකාර වියදම් , ශල්‍යකර්ම වියදම් පමණක් නොව රෝගී භික්‍ෂූන් අපවත් වුණ විට ආදහාන කටයුතු පවා ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් සිදුකරයි

කායික ප්‍රථිකාර පමනක් නොව කය ගිලන් වුවද සිත රැක ගැනීම පිණිස මේ පිංබිමේ දී ගිලන් භික්ෂූන් හට ධර්ම ශ්‍රවනය කිරීමට , භාවනා කිරීම ට. බුද්ධ වන්දනා ඖෂධ පූජාවන් ආදී පිංකම් දිනපතා ගිලන් භික්ෂූන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් සිදුකරයි.

අප සීල සුව අරණ ආරම්භ කොට වසර හයක්පමණ ගතවී ඇති අතර මේ වනවිට අප ආයතනයේ ප්‍රථිකාර ලබා භික්ෂූන් 100 නමක් පමන සුවය ලබා පිටත්ව ගොස් ඇත. සුවකල නොහැකි පිලිකා ආදී අසනීප මෙන්ම විවිධ අසාධ්‍ය රෝග නිසා 35 නමක් පමණ අපවත්වී ඇත.

පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ සංකල්පයක් මත ගෞතම බුදු සසුන තුළ උතුම් නිවන අරමුණ කොට පැවිදිව වයෝවෘද්ධව ඉතාරෝඝාතුරව අසරණ වන භික්ෂූන් හට පිහිට පිලිසරණ පිණිස ඉදිකල මේ උතුම් පිංබිම ඔබට ද පිං අස්වනු නෙලා ගැනීමට පුණ්‍ය දෝතැන්නක් ය..

රූප එකතුව

Seela Suwa Arana Image Gallery

දින වෙන් කිරීම්

දානය සඳහා දින වෙන්කරවාගැනීම්

ආධාර

If the saints in some countries have technical difficulties to donate your money to those accounts.

Sampath Bank – Athurugiriya branch
Account – Seela Suwa Arana
Number – 0067 6000 0068
Bank of Ceylon (BOC) – Metropolitant branch
Account – Seela Suwa Arana
Number – 8007 4124

ඇතැම් රටවල සැදැහැවතුන් හට එම ගිණුම් වෙත ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට
තාක්ෂණික අපහසුතා ඇත්නම් පහත ගිණුමට ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න​.

Hatton National Bank- Athurugiriya branch
Account – Galigamuwe Gnanadeepa Thero
Number – 1540 2005 9835

Make your donations online


ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්