පුජ්‍ය ගලිගමුවේඤාණදීපහිමියන් සුප්‍රසිද්ධ භාවනා මාර්ගෝපදේශකයකු සහ ධර්ම දේශකයකු වේ

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්, තමන් සතු බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ අවබෝධය, බෞද්ධ ඔබ සැමගේ යහපත සහ අවබෝධය උදෙසා දායාද කරයි.

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාවල ධර්ම ග්‍රන්ථ, වීඩියෝ දර්ශන සහ හඬපටවල අකතුවක් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගත හැක.

මෙම අඩවියට පිවිසීම මගින් ඒ සියලු වීඩියෝ සහ ධර්ම ග්‍රන්ථ ඔබට බා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. මේ සඳහා දායක වීමට නම් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ඔබ සියලු දෙනාටම නිවන අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවේව !

Galigamuwe_Thero (5)

මෑත කාලීන පුවත් සහ සිදුවීම්
නවතම සිදුවීම් වලට සම්බන්ධ වී දායක වන්න

Wheelchair Donation
Bakkula Saya Pooja
Alms Giving
House Donation

ඔබේ දායකත්වය අපට වැදගත්
අපගේ රෝහල සහ වෙනත් පුණ්‍ය ව්‍යාපෘති සඳහා උදව් කරන්න

බුද්ධාගම යනු සියලු ජීවීන්ගේ ගැලවීමේ මාවතකි. සැබෑ සන්තෝෂයට මඟ පාදන ජීවන මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් බුද්ධාගම ජීවිතයට අරමුණක් ලබා දෙයි. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධිමත් මිනිසුන්ගේ හුස්ම හිරවීම අවසන් කර නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සිය අදහස් බෙදා ගත්හ.              
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!